O nama

Agencija za zapošljavanje „NEW CITY JOBS“ iz Pančeva, osnovana u sklopu Privrednog društva „NEW CITY COMPANY“ d.o.o. sa sedištem u Beogradu, rešenjem nadležnog Ministarstva ispunjava sve uslove za obavljanje poslova zapošljavanja (broj licence 022-03-00063/2014-24).

Moderan i inovativan pristup poslovanju omogućavaju nam da na optimalan način povežemo poslodavce u potrazi za adekvatnom radnom snagom i kandidate u potrazi za zaposlenjem.

Misija naše Agencije je da budemo sinonim za brzo pronalaženje posla, poboljšanje radne atmosfere i radnog učinka, kvalitetan odabir kandidata i postavljanje najviših standarda u oblasti ljudskih resursa, sa jasnim ciljem da poslovni potencijal podignemo na viši nivo.

Profesionalizam i efikasnost, individualan pristup svakom klijentu i visok stepen fleksibilnosti, uz poštovanje zakonskih normativa Republike Srbije u sferi zapošljavanja (Zakon o radu, Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, Zakon o bezbenosti i zdravlju na radu itd.) predstavljaju garant kvaliteta naših usluga.

Posetite ostale sajtove naše kompanije