Obuke

OBUKE

Usvajanje novih znanja i veština i proširenje poslovnih kompetencija sve više predstavlja neophodan uslov za pronalaženje zaposlenja. Mi Vam nudimo jedinstvenu ponudu sertifikovanih obuka i kurseva koji su kreirani prema istraživanjima tržišta rada i iskazanim potrebama poslodavaca za odredjenim profilima. Odaberite neki od naših edukativnih programa sa vrhunskim predavačimai povećajte šanse za dobar posao i sigurnu zaradu. Za šire informacije o obukama i kursevima posetite naše sajtove iteccion.edu.rs i iteccion.rs

Posetite ostale sajtove naše kompanije