SELEKCIJA KANDIDATA

U savremenoj ekonomiji zasnovanoj na znanju, pravilan odabir ljudskih resursa predstavlja temelj uspešnog poslovanja za svaku kompaniju. Zato traženje adekvatnih kadrova predstavlja mnogo više od oglašanja i prikupljanja prijava. Koristeći najsavremenije metode selekcije prilikom zapošljavanja NEW CITY JOBS Vam nudi odabir najboljih kandidata bez obzira na vrstu radnog mesta.

Naša velika baza kandidata različitih obrazovnih profila i oglašavanje putem portala zaposlavanje.rs  siguran su put za uspešno formiranje šireg kruga dobrih kandidata. Metode selekcije koje primenjujemo u postupku pronalaženja optimalnog kandidata zavise od vrste poslova za koje se vrši selekcija, kao i od vaših specifičnih zahteva u pogledu karakteristika kandidata.

Proces selekcije najboljeg kandidata za potrebe vaše firme sprovodimo kroz nekoliko efikasnih i pažljivo osmišljenih faza:

  1. Analiza i priprema projekta na osnovu potreba radnog mesta kod klijenta / poslodavca
  2. Kontaktiranje kandidata
  3. Proces selekcije kandidata
  4. Lista najboljih kandidata
  5. Organizacija intervjua klijent – kandidat
  6. Faza postselekcije

Ukoliko imate potrebu da angažujete nove radnike popunite Upitnik / Zahtevu kojem ćete iskazati vaše potrebe. NEW CITY JOBS će vam pomoći u odabiru pravog kandidata…

UPITNIK / ZAHTEV ZA PONUDU ZA PROFESIONALNU SELEKCIJU KANDIDATA

Ponuda New City Jobs-a  koju ćemo  poslati na osnovu uvida u Vaše potrebe iskazane u formularu je informativnog karaktera i neobavezujuća ukoliko niste zadovoljni ponudjenim uslovima.

 

Posetite ostale sajtove naše kompanije