Menadzment

USLUGE USTUPANJA RADNIKA

Ustupanje radne snage je oblik zapošljavanja u kojem je radnik zaposlen u agenciji, ali faktički radne dužnosti obavlja u kompaniji – korisniku usluga agencije. Agencija za zapošljavanje (New City Jobs) i kompanija (korisnik usluga agencije) potpisuju ugovor o pružanju usluga ustupanja radnika, a zatim Agencija potpisuje ugovore o radu sa radnicima koji su potrebni kompaniji, pod uslovima koje odredi kompanija.
U zavisnosti od potreba Vaše kompanije nudimo dva oblika saradnje, to jest dva načina ustupanja radnika...

PRIVREMENO USTUPANJE RADNIKA

Privremeno ustupanje radnika, odnosno ustupanje radnika na kratak rok, spada u fleksibilne oblike zapošljavanja izuzetno povoljne za poslodavce koji imaju potrebu da nadomeste odsustvo stalnih radnika (bolovanje, porodiljsko odsustvo…) ili da privremeno povećaju obim poslovanja (sezonski poslovi, kratkoročni projekti, učešće na sajmovima…).

NEW CITY JOBS raspolaže velikom bazom kandidata svih obrazovnih profila i u stanju je da u kratkom roku ispuni vaše potrebe za angažovanjem kvalitetnih radnika na kratak rok.

Odabrani kandidati zasnivaju radni odnos (ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova ili ugovor o radu na odredjeno vreme) sa našom agencijom, a zatim na osnovu ugovora o pružanju usluga ustupanjem radnika, koji potpisuju agencija i klijent – poslodavac, bivaju upućeni na rad kod poslodavca.

Velika pogodnost za poslodavca – klijenta ogleda se u činjenici da potpuno upravlja procesom rada radnika angažovanog na ovaj način, dok su istovremeno sve zakonske i administrativne obaveze prema radniku u nadležnosti naše agencije.

Ukoliko smatrate da ovaj fleksibilni oblik zapošljavanja koji široko koriste poznate kompanije iz najrazvijenijih zemalja može doprineti razvoju Vašeg poslovanja, popunite formular u kojem ćete iskazati aktuelne potrebe i mi ćemo Vam se obratiti sa konkretnom ponudom…

PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE – ZAHTEV ZA PONUDU

Ponuda New City Jobs-a  koju ćemo  poslati na osnovu uvida u Vaše potrebe iskazane u formularu je informativnog karaktera i neobavezujuća ukoliko niste zadovoljni ponudjenim uslovima.

PREUZIMANJE RADNIKA („OUTSTAFFING“)

Ako nemate mogućnost ili ne želite da potrebnu radnu snagu, bilo da se radi o visoko kvalifikovanim ili nisko kvalifikovanim radnicima, zaposlite u svojoj organizacionoj strukturi, NEW CITY JOBS kroz uslugu preuzimanja radnika ima rešenje za Vas. Fleksilni oblici zapošljavanja koji su široko rasprostranjeni u razvijenim kapitalističkim zemljama sve više oživljavaju i na našem tržištu…

Model preuzimanja radnika podrazumeva da New City Company potpisuje Ugovor o radu, a radnik je tokom čitavog radnog angažmana Vama na usluzi. Vi birate i odredjujete vrstu radnog angažmana, tip ugovora o radu, period trajanja ugovora uz eventuelni probni rad, visinu zarade i ostale odredbe iz ugovora.
Preuzimanje radnika putem agencije moze posluziti kao izvor dodatne radne snage, ali i kao rasterecenje od razlicitih obaveza prema radnicima koji su trenutno zaposleni kod Vas. Mi Vam nudimo da preuzmemo zakonske obaveze prema ovim radnicima čime ostvarujete brojne benefite:

  • Rasterećenje i smanjenje troškova kadrovske službe klijenta
  • Smanjenje obima računovodstvenih poslova klijenta
  • Rizik radnih sporova preuzima agencija
  • Smanjenje obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom

„Kako bi stvorili i zadržali radna mesta u današnjoj konkurentnoj ekonomiji, preduzeća treba da budu dinamična u inovacijama i prilagođavanju na odgovoran način, što znači da im treba omogućiti pristup fleksibilnim oblicima zapošljavanja. Navedeno im omogućava fleksibilnost za fluktuacije u tražnji za njihovim proizvodima, cena i troškova, što im pruža mogućnost brzog prilagođavanja. Rad na određeno vreme i rad sa skraćenim radnim vremenom sprečavaju masovna otpuštanja i omogućavaju poslodavcima da zadrže radnike koji imaju ugovor na neodređeno vrijeme. S obzirom na to da zapošljavanje i otpuštanje kao i troškovi obuke ponekad mogu biti veoma značajni, važno je da su poslodavci u mogućnosti da zadrže svoje zaposlene kako bi prevazišli uspone i padove poslovnih ciklusa, a da pritom izbegnu troškove zapošljavanja, otpuštanja i obuke novih radnika.“

  STAV „MEDJUNARODNE ORGANIZACIJE POSLODAVACA“ (POSITION PAPER OF „THE INTERNATIONAL ORGANISATION OF EMPLOYERS“)


  PREUZIMANJE RADNIKA - ZAHTEV ZA PONUDU
Ponuda New City Jobs-a  koju ćemo  poslati na osnovu uvida u Vaše potrebe iskazane u formularu je informativnog karaktera i neobavezujuća ukoliko niste zadovoljni ponudjenim uslovima.

Posetite naš sajt sa velikom bazom oglasa.

Posetite ostale sajtove naše kompanije