Zaposljavanje OSI

ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM

Nudimo saradnju za sva zainteresovana preduzeća, a posebno firme koje imaju više od 19 zaposlenih, a u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom ( član 24.), gde Zakon propisuje da je zapošljavanje osoba sa invaliditetom obaveza i dužnost svih poslodavaca, kao i same države prilikom zapošljavanja u državnim organima.

Osim usluga selekcije lica iz ove kategorije nezaposlenih (posedujemo široku bazu kandidata i kvalifikovane stručnjake koji će izabrati pravog kandidata za potrebe Vašeg preduzeća), nudimo i druge oblike saradnje...

U okviru kompanije NEW CITY COMPANY, pored agencije za zapošljavanje, posluje i preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom „ITECCION“ koje Vam nudi alternativne mogućnosti i pogodnosti prilikom regulisanja zakonske obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Naime, ukoliko kompanije i poslodavci nisu u situaciji da zaposle osobu sa invaliditetom mogu da sklope ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji ili ugovor o kupovini određenih proizvoda i usluga sa preduzećem koje je specijalizovano za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao što je „ITECCION“  (Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, član 27).

Zakon o javnim nabavkama prema članu 8. predviđa i mogućnost posebne saradnje sa ovom vrstom pre­duzeća, putem rezervisane javne nabavke.  Ukoliko se odlučite za neku od usluga iz naše ponude, na taj način biste platili ono štoinače plaćate, a bili biste oslobodjeni plaćanja naknade Budžetskom fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI.

Mogućnosti su brojne. Kontaktirajte nas kako bismo pronašli optimalno rešenje za Vas…

REGULISANJE OBAVEZE ZAPOŠLJAVANJA OSOBA SA INVALIDITETOM – ZAHTEV ZA PONUDU

Posetite naš sajt sa velikom bazom oglasa.

Posetite ostale sajtove naše kompanije